Shop quà tặng lưu niệm giá rẻ tại TPHCM

Shop quà tặng lưu niệm dành cho bạn gái

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Lọc:
  • Bookmark đôi cute JK90

    Bookmark đôi cute JK90

    Lưu ý : Điền số tương ứng mẫu mà bạn thích vào phần “Ghi chú đơn hàng” khi đặt hàng

    4 trên 5
    15.000₫
  • Bookmark Trái Cây JK83

    Bookmark Trái Cây JK83

    *** 35k /sấp (1 sấp 5 cái nha)

    Lưu ý : Điền số tương ứng mẫu mà bạn thích vào phần “Ghi chú đơn hàng” khi đặt hàng

    4 trên 5
    35.000₫
  • Bookmark Tháp Eiffel JK82

    Bookmark Tháp Eiffel JK82

    Kích thước : 21.1 x 8 cm

    *** 35k /sấp (1 sấp 5 cái nha)

    Lưu ý : Điền số tương ứng mẫu mà bạn thích vào phần “Ghi chú đơn hàng” khi đặt hàng

    4 trên 5
    35.000₫
  • Kẹp giấy tờ đáng yêu JK27

    Kẹp giấy tờ đáng yêu JK27

    Kích thước: 3 x 4 cm

    Lưu ý : Điền số tương ứng mẫu mà bạn thích vào phần “Ghi chú đơn hàng” khi đặt hàng

    4 trên 5
    25.000₫
  • Bookmark kẹp sách Cartoons JK16

    Bookmark kẹp sách Cartoons JK16

    Kích thước: 6 x 2.5 cm.

    Lưu ý : Điền số tương ứng mẫu mà bạn thích vào phần “Ghi chú đơn hàng” khi đặt hàng

    4 trên 5
    10.000₫
  • Bookmark kẹp sách gỗ JK28

    Bookmark kẹp sách gỗ JK28

    Kích thước: 11.2 x 3.5 cm.

    Lưu ý : Điền số tương ứng mẫu mà bạn thích vào phần “Ghi chú đơn hàng” khi đặt hàng

    4 trên 5
    10.000₫
  • Bookmark kẹp sách Lovely Cat JK10

    Bookmark kẹp sách Lovely Cat JK10

    Kích thước: 4 x 4 cm.

    Lưu ý : Điền số tương ứng mẫu mà bạn thích vào phần “Ghi chú đơn hàng” khi đặt hàng

    4 trên 5
    20.000₫
  • Bookmark kẹp sách My Name Is JK09

    Bookmark kẹp sách My Name Is JK09

    Kích thước: 3 x 1.9 cm.

    Lưu ý : Điền số tương ứng mẫu mà bạn thích vào phần “Ghi chú đơn hàng” khi đặt hàng

    4 trên 5
    15.000₫
  • Bookmark kẹp sách Cartoons JK16

    Bookmark kẹp sách Cartoons JK16

    Kích thước: 6 x 2.5 cm.

    Lưu ý : Điền số tương ứng mẫu mà bạn thích vào phần “Ghi chú đơn hàng” khi đặt hàng

    4 trên 5
    15.000₫
  • Book mark, đánh dấu trang, kẹp sách Hello Lucky K1264

    Book mark, đánh dấu trang, kẹp sách Hello Lucky K1264 17g.

    Kích thước: 3 x 1.8 cm.

    Lưu ý : Điền số tương ứng mẫu mà bạn thích vào phần “Ghi chú đơn hàng” khi đặt hàng

    4 trên 5
    15.000₫